Massage van de zones van het hoofd

Ruim 80 procent van de hedendaagse gezondheidsklachten zijn stress gerelateerd. Een vaak terugkerende klacht die meestal stress gerelateerd zal zijn is hoofdpijn. Nu zijn er vele vormen van hoofdpijn die zelf ook weer verschillende gradaties kennen. Het is van belang te onderzoeken waar de mogelijke oorzaken liggen en hierop de te geven massage af te stemmen.

Hoofdpijn kan een relatie hebben met meerdere orgaansystemen in ons lichaam, door die systemen middels gerichte massages te beïnvloeden worden er goede resultaten bereikt met voetreflextherapie.

Naast hoofdpijn kan deze massage ook goed ingezet worden bij veel andere klachten zoals onderstaande opsomming kort weergeeft.

Indicaties die behoren bij deze massagevorm zijn o.a.:

Hoofdpijn
Hersenschudding
Concentratieproblemen
Coördinatieprroblemen
Oog- en Oorproblemen
Verkoudheid
Mondaandoeningen
Verschillende allergische aandoeningen
Bijholte ontstekingen
Duizeligheid
Slaapproblemen
Stress-klachten
Leerproblemen

Neem gerust contact met mij op als u wilt weten of ik iets voor uw specifieke situatie kan betekenen.