Massage van de zones van de spieren en gewrichten

De spieren en gewrichten maken het mede mogelijk dat wij ons kunnen bewegen en houdingen kunnen aannemen die goed voor ons zijn. Van jong tot oud heeft men wel eens te maken met klachten rondom de spieren en of gewrichten. Bij jongeren zal het vaker gaan om klachten voortvloeiend uit kwetsuren, zoals sportblessures etc. Bij ouderen zal vaker de leeftijd een rol spelen bij het ontstaan van klachten, waarbij het gevaar bestaat dat men in een vicieuze circel terechtkomt van klachten door b.v. te weinig beweging waardoor er veelal nog minder wordt bewogen etc.

Voetreflextherapie (en Tuina massages), kunnen veelal de herstelperiode bespoedigen en de pijnklachten verminderen. Dit zal in veel gevallen de behoefte naar pijnmedicatie laten afnemen. De hoeveelheid medicatie kan omlaag of de tijdsduur wordt korter.

Onderzoek in Duitsland heeft laten zien dat bij chronische knieklachten voetreflexmassages bijdragen tot een verbetering van het klachtenbeeld en men minder pijn beleefde. (klik hiervoor de link bij Artrose)

Indicaties die behoren bij deze massagevorm zijn o.a.:

Artrose
Artritis
Reumatoïde artritis
Jicht
Osteoporose
Heupfractuur
Spierziekten
Verzwikking
Ontwrichting
Peesschedeontsteking
Tenniselleboog

Neem gerust contact met mij op als u wilt weten of ik iets voor uw specifieke situatie kan betekenen.