Even voorstellentempel

Op deze pagina's wil ik mij graag aan u voorstellen en vertellen hoe ik mijn praktijk heb opgezet en waarom ik voor deze benadering gekozen heb. Mijn naam is Francis Heideveld, ik ben getrouwd en wij hebben twee zonen. Mijn praktijk heb ik aan huis in Zwolle.

In het verleden ben ik enkele keren in aanraking gekomen met acupunctuur, voetreflexologie en diverse vormen van massage.

Bij verschillende mensen heb ik daarbij heel bijzondere dingen zien gebeuren en zelf heb ik ook meerdere malen het effect van deze methode mogen meemaken.
Door deze ervaringen heb ik lijfelijk kunnen ondervinden wat een alternatieve benadering en behandeling van klachten kan betekenen en mede hierdoor was mijn interesse voor de Chinese geneeskunst gewekt.

Het is inmiddels al weer twaalf jaar geleden dat ik voetreflextherapie leerde kennen. Heb zelf in die tijd mijn eerste massages gehad en deze ervaringen zorgden ervoor dat ik hier meer van wilde weten.

In deze beginperiode heb ik een cursus en meerdere workshops over dit onderwerp gevolgd, waarbij ik steeds meer begon te beseffen dat deze materie veel dieper gaat dan dat in deze korte cursussen, van soms slechts een jaar, kan worden aangeboden.

Omdat ik zoals uit het voorgaande blijkt al langer gefascineerd was door enkele oude Chinese behandelmethodes, was ik erg geïnteresseerd toen ik de opleiding van Total Health, "VoetreflexPlusTM", leerde kennen. Waarbij de combinatie van Chinese en Westerse voetreflextherapie mij enorm aansprak. Total Health werkt samen met een door de Chinese overheid erkent opleidingsinstituut in Beijing en met de Universiteit van Beijing.

Tijdens de voorlichtingsdag over deze opleiding voelde ik dat dit bij mij paste en dat ik hier de verdieping vond die ik zocht.
Dit heeft ertoe geleid dat ik drie jaar lang met veel plezier deze opleiding ben gaan volgen.

brug2


Nu ik terug kan kijken op meerdere jaren praktijkervaring, kan ik constateren dat de reacties van cliënten veelal zeer positief zjn. Ook zelf ben ik zeer tevreden met de behaalde resultaten.

Niet alleen de behandelingen in mijn praktijk zijn gebaseerd op de Chinese filosofie, waarbij de benadering van gezondheid en de oorzaken van klachten sterk kan afwijken van de westerse aanpak. Zelf heb ik in mijn leven geleerd dat leven vanuit denkbeelden uit het verre oosten mij rust en structuur kunnen geven. Vanuit deze voor mij waardevolle levensfilosofie heb ik mijn opleiding gevolgd en zal ik mijn praktijk gaan voeren.

In september 2015 heb ik de driejarige Tuina opleiding succesvol afgerond. De combinatie van Voetreflextherapie met de technieken die Tuina biedt, heeft binnen mijn praktijk al vaak tot zeer verrassende resultaten mogen leiden.

 

Naast deze opleidingen heb ik de volgende onderwerpen als bijscholing gedaan:

Oncoreflex®
Triggerpoint voor voet en onderbeen
Chinflex® Professionel
Veel voorkomende ziektebeelden
4 lagen Reflexologie
ADHD / Dyslexie en Voetreflextherapie
An Shen Massage: Hoofd/Nek/Schouder/Rug
Spijsvertering als basis
De vrouw: van Menstruatie tot Overgangsklachten
Voedingsleer: Overgewicht
Gewichtsbeheersing
Chinli-Tuina masseur
Chinese Kruiden Patentformules
Zwangerschaps Reflexologie
Chi Nei Tsang
Fertiliteits Reflexologie


Tuinarugsite1

Tuina (spreek uit "twie-na") is een Chinese Lichaamsmassage die ook in de moderne Chinese gezondheidszorg niet weg te denken is. Het is één van de pijlers van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Samen met acupunctuur, kruidenleer en Qi-gong vormt het de kern van de TCM.

Er zijn teksten over dergelijke massagevormen gevonden uit de tijd ruim voordat de acupunctuur tot ontwikkeling kwam. Evenals veel andere Chinese methoden wordt Tuina toegepast zowel ter voorkoming alsook ter behandeling van veel aandoeningen.

De meeste chinese ziekenhuizen hebben een Tuina massageafdeling en de opleiding tot Tuina masseur vergt in China een meerjarige universitaire studie.

Waar komt het vandaan

Veel oost Aziatische scholen waar de gevechtskunst wordt onderwezen geven als onderdeel van de opleiding, aan de gevorderde studenten, lessen in Tuina.

Hier ligt eigenlijk ook de bakermat van de Tuina zoals wij die vandaag de dag kennen. In veel kloosters werd vroeger een massage techniek toegepast om pijn te verlichten en om herstel van blessures te bespoedigen, blessures die bij deze intensieve gevechtskunst veelvuldig voorkwamen.

Veel hiervan is op schrift gezet en zo'n 700 jaar geleden is de vele kennis van de inmiddels verschillende varianties in Tuina verzameld en verder uitgewerkt. Meer recent zien we dat Tuina in het westen zijn intrede doet en hier binnen en naast de bestaande gezondheidszorg een eigen plek verwerft.

 

Wat is Tuina

Tuina is zoals hierboven al vermeld een vorm van lichaamsmassage. Maar de lichaamsmassage zoals wij die in het westen hebben ontwikkeld, vanuit het principe van een scheiding van lichaam en geest, verschilt hier sterk van. De chinese visie, die dit onderscheid niet maakt, ziet de mens als geheel. Een energetisch geheel waarbij klachten en of ziektes voortkomen vanuit een onbalans van het energetisch systeem. Vaak veroorzaakt door, zoals men dat noemt, blokkades of stagnaties. Hierdoor kan de Qi (levensenergie) niet vrijelijk stromen en worden b.v. afvalstoffen niet goed afgevoerd waardoor er klachten kunnen ontstaan.

In het westen masseert en manipuleert men meestal de pijnlijke spieren en of gewrichten om zo tot een goed resultaat te komen. Doordat bij Tuina de oorzaak van de klacht niet alleen lokaal wordt gezocht, worden tijdens behandelingen ook vaak de diverse acupunctuurpunten en meridianen die verband houden met de klacht of het ontstaan hiervan meegenomen.

Een tuinabehandeling kan uit veel verschillende massagetechnieken bestaan. De masseur heeft hierdoor de mogelijkheid om een heel gerichte aanpak te kiezen.

We zien Tuina soms ook toegepast als alternatief voor acupunctuur in het geval men te angstig is voor naalden.

In de dagelijkse praktijk worden de massages vaak gegeven in combinatie met b.v. cupping, Gua-sha, moxabehandelingen en voetreflexmassages. Deze combinaties maken het tot een zeer effectieve methode.

Tuina in mijn praktijk

Tuina 0054Als gediplomeerd Tuina Masseur geef ik sinds het najaar 2013 Tuina massages in mijn praktijk.

Vanaf september 2015 ben ik gediplomeerd Tuina Therapeut.

Een massage kan zowel preventief alsook op klachten ingezet worden.

Vanuit mijn kennis van de Chinese voetreflextherapie zie ik veel mogelijkheden om beide methoden te kunnen combineren.

Daarnaast kan b.v. ook Cupping, Gua-Sha of de TDP-lamp gebruikt worden om de effectiviteit van een behandeling te vergroten.

Wat de diverse mogelijkheden zijn, kunnen we vooraf bespreken om zo tot een behandeling te komen die u als prettig ervaart.

 

 


 

Wat is Voetreflextherapie

waterval2site

Het is al enkele duizenden jaren bekend dat het stimuleren van bepaalde plekken op het lichaam en dan met name op de voet een helend effect heeft op het lichaam en de geest.

Opmerkelijk is het dat deze technieken, die van generatie op generatie zijn doorgegeven, nu nog steeds op grote schaal worden toegepast. Dit zegt veel over de effectiviteit ervan.

De oorsprong ligt zeer waarschijnlijk in het midden en verre Oosten. Dr. William H. Fitzgerald introduceerde deze techniek in 1913 in Amerika en vanaf dat moment is de belangstelling voor deze therapie wereldwijd alleen maar toegenomen.

Voetreflextherapie kent een holistische benadering, dat wil zeggen dat de mens als een geheel wordt gezien, een ziekte of klacht staat niet los van de rest van het lichaam.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde kent men niet de scheiding tussen lichaam en geest. Het lichaam wordt gezien als één dynamisch geheel welke voortdurend in wisselwerking staat met zijn eigen systemen en de omgevingselementen. De laatste jaren zien we in het westen dat de hier gehanteerde scheiding tussen lichaam en geest niet meer zo scherp getrokken kan worden en derhalve aan het vervagen is.

Een klacht of ziekte wordt vanuit de Chinese benadering veroorzaakt door een verstoring van het dynamisch evenwicht, wat meestal wordt aangeduid als een blokkade van de energie die bij een gezond mens vrijelijk kan stromen.

Op de voet, waar zich 30.000 zenuwuiteinden bevinden, zijn plekken die in contact staan met o.a. alle organen, waarvan de hersenen er één is. In de praktijk houdt dit in dat de werking van veel lichaamsfuncties kan worden beïnvloed door op deze specifieke punten druk uit te oefenen of te masseren.

 

VoetreflexPlusTM

VoetreflexPlusTM is een combinatie van de authentieke Chinese - en de Westerse benadering van Voetreflexzonetherapie. Tijdens de driejarige, door Total Health ontwikkelde opleiding tot therapeut, wordt er veel aandacht besteed aan de Chinese filosofie en theorie omtrend de werking van het menselijk lichaam en het ontstaan van klachten. Door het bijeenbrengen van deze verschillende methodes en inzichten heeft de therapeut veel extra's te bieden.voetreflextra5

acupunctuur puntenDe Chinese wijze waarop gemasseerd wordt verschilt van de westerse niet alleen qua behandeling maar ook de manier waarop de therapeut de massages uitvoerd. De therapeut gaat meer mee met de "flow" van de behandeltechniek, hierdoor kan de masseur tijdens de behandeling ontspannen blijven.

Bij de Chinese benadering worden niet alleen de zones op de voet betrokken maar ook de diverse meridiaanbanen op de onderbenen kunnen worden meegenomen. Dit komt de effectiviteit van de behandeling ten goede. In mijn praktijk kunnen ook de punten en meridiaanbanen op bijvoorbeeld de handen, de arm, het hoofd en de rug bij de behandeling worden betrokken.

Het kennen van de acupunctuurpunten en de verschillende meridiaanbanen maakt het mogelijk om heel gericht lichaamsfuncties te beïnvloeden, hetgeen een groot voordeel is van deze gecombineerde benadering.

 


 

 

Cupping

Een korte inleidingcupping1

Bij cupping wordt een vacuüm gecreëerd boven de huid, door de lucht in een klein kopje te verwarmen of door de lucht eruit te zuigen.

Cupping is niet iets nieuws, het wordt al heel lang toegepast. Zo heeft men bewijzen gevonden die meer dan 3000 jaar teruggaan. In de Ebers Papyrus, één van de oudste medische geschriften, wordt beschreven hoe 1500 jaar voor onze jaartelling het werd toegepast door de egyptenaren. In China gaan de oudste archeologische vondsten terug tot ruim 1000 jaar voor Christus. In het oude Griekenland beschrijft Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunde, hoe cupping gebruikt wordt voor interne ziektes en bij problemen met het bewegingsapparaat. De methode heeft zich in diverse vormen verspreid zowel in Azië als in het westen.

Er zijn twee soorten cupping, dry cupping en wet cupping. In het westen wordt voornamelijk dry cupping toegepast.

Het grote onderscheid is dat bij dry-cupping geen bloed vloeit en bij wet-cupping door het aanbrengen van kleine incisies wel.

De werking van cupping

Zoals hierboven al beschreven wordt bij cupping op specifieke plaatsen boven de huid een onderdruk gecreëerd. Door deze onderdruk wordt op die plek de doorbloeding gestimuleerd. Niet alleen heeft de onderdruk effect op de doorbloeding van de huid, maar tevens op de daarondergelegen weefsels zoals spieren en de werking van het lymfesysteem. Door de verhoogde doorstroming worden afvalstoffen beter afgevoerd en wordt het lichaam geholpen om beter te functioneren. De combinatie van de kennis over acupunctuurpunten en de techniek van het cuppen kan tot een versterkt effect van de behandeling leiden, zodat stagnaties heel gericht en effectief kunnen worden verholpen.

Als de onderdruk wordt gecreëerd met een pompje heeft de behandelaar een betere controle over de sterkte van de onderdruk. Na een behandeling kunnen ronde verkleuringen te zien zijn. De rode plekken op de huid zijn geen bloeduitstortingen zoals we die kennen nadat we onszelf gestoten hebben. De rode verkleuringen nemen, als je meerdere behandelingen hebt gehad, qua intensiteit af. Bij een normale conditie zullen de verkleuringen binnen een aantal dagen volledig zijn verdwenen.

Cupping in mijn praktijkcupping site1

Cupping wordt veel toegepast om blokkades op te heffen en om afvalstoffen te laten afvoeren. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet bij griep, kortademigheid en bronchitis. Maar ook bij pijnklachten aan de nek, rug en schouders.

Naast het feit dat de doorbloeding en het lymfestelsel worden gestimuleerd, heeft het ook een positief effect op het zenuwstelsel.

Bij veel massages die de meridiaanbanen stimuleren maar ook als de afzonderlijke acupunctuurpunten worden behandeld, kan cupping een mooie aanvulling zijn op de reeds geboden technieken. Uiteraard zal het gebruiken van cups altijd in overleg gaan en het is voor een effectieve massage en of voetreflexbehandeling geen noodzaak.

Eén van de manieren waarop cups kunnen worden ingezet en die hiernaast niet is toegelicht, is het masseren met cups.

Hiervoor wordt de huid eerst met olie gemasseerd waarna met de geplaatste cups een massage wordt uitgevoerd. Dit geeft een intense, diepe massage.

Na de behandeling is het raadzaam om extra water te drinken, om zo de afvalstoffen beter te kunnen afvoeren.


 

Gua-Sha


Een korte inleiding

Gua-Sha is een eeuwenoude massagetechniek waarbij met de rand van een glad voorwerp korte schrapende bewegingen over de huid worden gemaakt.

Deze zogenaamde schraaptechniek wordt toegepast op een ingeoliede huid zodat deze niet beschadigd en daarnaast bevat de gebruikte olie speciale kruiden om het effect te vergroten.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een speciale, van jade vervaardigde, schraper.

Gua-sha wordt met name toegepast om te ontgiften en de doorbloeding en afvoer van afvalstoffen te stimuleren.

Daar waar de techniek wordt toegepast kleurt de huid rood, hoewel dit een behoorlijk heftig beeld kan opleveren is het niet een pijnlijke behandeling.

De rode plekken op de huid zijn geen bloeduitstortingen zoals we die kennen nadat we onszelf gestoten hebben. De rode verkleuringen nemen, als je meerdere behandelingen hebt gehad, qua intensiteit en aantal af. Bij een normale conditie zullen de verkleuringen binnen een aantal dagen volledig zijn verdwenen.

Het wordt in het verre oosten veel toegepast, met name bij verkoudheid, koorts en spierpijn. Omdat veel klachten voortkomen uit het feit dat er stagnaties zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door het ophopen van afvalstoffen, kan Gua-Sha ook bij veel klachten wat betekenen.

Gua-Sha in mijn praktijk

In mijn praktijk gebruik ik altijd een Gua-Sha steen. Deze kan van Jade of Rozenkwarts zijn.gua sha site 2

Een behandeling zorgt ervoor dat de Qi en het bloed weer beter kunnen stromen. Het stimuleert derhalve het immuunsysteem en de bloedsomloop, zodoende worden de vrijgekomen afvalstoffen afgevoerd waardoor de stagnaties worden opgeheven. (Na een behandeling is het aan te raden om extra water te drinken.)

Deze massagevorm kan tevens gekozen worden om klachten als hoofd-, schouder-, nek, rug- of spierpijn te behandelen, waarbij de patient vaak al tijdens de massage aangeeft dat het beter aanvoeld dan voorheen.

Qua-Sha kan als aanvulling of onderdeel van een andere massagetechniek worden meegenomen. Omdat steeds vanuit de Chinese visie gewerkt wordt kunnen combinaties van verschillende vormen van massage erg doeltreffend zijn. Uiteraard altijd in overleg met u.


 

Mijn Praktijk

Voetreflextherapie vormt de basis van mijn praktijk.praktijksite2

Deze behandelmethode biedt erg veel mogelijkheden op zowel het behandelen van specifieke klachten alsook op het preventieve vlak.

Daarnaast zijn er verschillende massages die leiden tot een zeer weldadige ontspanning.

Door de vele toepassingen die de reflextherapie heeft en omdat ik ervan overtuigd ben dat er op dit gebied nog heel veel te leren is heb ik mij gespecialiseerd op dit vlak en blijf mijn kennis hiervan uitbreiden.

Zoals al aangegeven vormt VoetreflexPlusTM de kern, met daarnaast o.a.de behandelingsvormen die vanuit de Tuina technieken mogelijk zijn.

Uiteraard zal ik de kennis die ik heb van bijvoorbeeld Aromatherapie kunnen gebruiken bij een behandeling, maar de reflextherapie zal in mijn praktijk het fundament zijn en blijven.

Voor een preventieve behandeling of een ontspannende-massage wordt geen anamnese afgenomen.

Als u een behandeltraject wilt starten voor één of meerdere klachten zal ik in het eerste gesprek een anamnese afnemen en een algemene voetmassage geven. Vervolgens zal ik bij de tweede afspraak een palpatie onderzoek doen en op basis van deze gegevens een behandelplan opstellen. Waarbij met name vanuit de Chinese diagnostiek zal worden gewerkt.Het is belangrijk dat u weet wat er precies gaat gebeuren en een goede communicatie is hierbij van essentieel belang. Uw input en wensen zijn heel waardevol om zo samen tot de te volgen aanpak te komen.


Hoe ik werk

praktijksite7


Behandelingen worden op afspraak gegeven.
Ook zal er de mogelijkheid bestaan om 's avonds af te spreken. U kunt mij hiervoor bellen, mailen of een berichtje schrijven via de contact pagina.

Neem gerust contact op als u vragen heeft of twijfelt of dit wel iets voor u is.
tafel4site


Graag vertel ik u meer over de mogelijkheden en hierbij neem ik graag uw twijfels weg.

Hoewel de meeste massages 45 minuten duren, bij kinderen is dit 30 minuten, werk ik niet strikt op de klok.

Het is dus zeer goed mogelijk dat een behandeling langer kan duren. Het kan de behandeling, zo vind ik, nadelig beïnvloeden als er te sterk op de tijd wordt gepland, iets wat ik dus ook zal vermijden.

 


 

De TDP-Lamp

Een korte inleiding

De TDP Lamp is ontwikkeld in 1978 door Mr. Gou Webing en werd in 1986 gepresenteerd op een internationale beurs in Zagreb en later op de Eureka World Fair for inventions in Brussel.

TDP staat voor "Tending Diancibo Pu" wat vrij vertaald "speciaal elektromagnetisch spectrum" betekent. Het apparaat bevat een warmte-element waarbij de gegenereerde warmte via een daarvoor geplaatste schijf met 33 mineralen op het lichaam straalt. Hoe men erbij is gekomen om dit speciale spectrum toe te passen, is een mooi verhaal. Het begint in een mijn in China waar men zwarte klei wint. Ondanks de barre werkomstandigheden, veroorzaakt door afwisselend extreme kou en warmte en de vochtigheid waarin men werkte, waren de arbeiders opmerkelijk klachtenvrij en weinig ziek. Toen men hiervoor een verklaring zocht kwam men uiteindelijk uit op de aanwezigheid van de warme zwarte klei die een straling in het verre infrarood spectrum verspreide. Het bleek dat de klei veel mineralen en spoorelementen bevatte die ook terug te vinden zijn in het menselijk lichaam en in wezen onontbeerlijk zijn voor het goed functioneren ervan.

Ieder mens straalt warmte (lees infrarood licht) uit. De warmtestraling die de TDP-lamp genereerd komt overeen met de straling die de verschillende cellen van het menselijk lichaam uitzenden.tdplamp2small Hierin wordt de verklaring gezocht van de vele goede resultaten die men met deze lamp boekt. De plekken op of in het lichaam waar men klachten heeft worden tot op celniveau met een aangenaam warme gloed geholpen om weer op de eigen natuurlijke wijze te functioneren.

De vele klinische onderzoeken die gepubliceerd zijn komen vaak met een beeld dat pijnklachten zeer goed te behandelen zijn en dat het herstel van blessures en of verwondingen sneller plaatsvindt. De lijst van aandoeningen en verwondingen die men mede hiermee met een goed resultaat heeft behandeld, is erg lang.

Dit is op zich niet verwonderlijk als men bedenkt dat de lamp eigenlijk het lichaam aanzet om weer op celniveau goed te functioneren, waarbij het zelfherstellendvermogen krachtig wordt gestimuleerd.

De TDP-lamp in mijn praktijk

Na enkele maanden van gebruik in de praktijk zie ik dat bij veel mensen met pijnklachten of klachten aan de gewrichten er meestal snel verlichting optreedt.

Over de effecten op langere termijn en bij andere klachten kan ik nu nog weinig concluderen, echter de ervaringen tot nu toe zijn veelbelovend.

De TDP-Lamp kan worden ingezet bij zowel voetreflexbehandelingen alsook bij Tuina massages.
Deze gecombineerde aanpak waarbij verschillende technieken heel gericht op een klacht of aandoening worden aangewend, is in de praktijk heel effectief gebleken.

Het alleen toepassen van de TDP-lamp kan ook. Neem hiervoor contact met mij op voor een afspraak.