Tuinarugsite1

Tuina (spreek uit "twie-na") is een Chinese Lichaamsmassage die ook in de moderne Chinese gezondheidszorg niet weg te denken is. Het is één van de pijlers van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Samen met acupunctuur, kruidenleer en Qi-gong vormt het de kern van de TCM.

Er zijn teksten over dergelijke massagevormen gevonden uit de tijd ruim voordat de acupunctuur tot ontwikkeling kwam. Evenals veel andere Chinese methoden wordt Tuina toegepast zowel ter voorkoming alsook ter behandeling van veel aandoeningen.

De meeste chinese ziekenhuizen hebben een Tuina massageafdeling en de opleiding tot Tuina masseur vergt in China een meerjarige universitaire studie.

Waar komt het vandaan

Veel oost Aziatische scholen waar de gevechtskunst wordt onderwezen geven als onderdeel van de opleiding, aan de gevorderde studenten, lessen in Tuina.

Hier ligt eigenlijk ook de bakermat van de Tuina zoals wij die vandaag de dag kennen. In veel kloosters werd vroeger een massage techniek toegepast om pijn te verlichten en om herstel van blessures te bespoedigen, blessures die bij deze intensieve gevechtskunst veelvuldig voorkwamen.

Veel hiervan is op schrift gezet en zo'n 700 jaar geleden is de vele kennis van de inmiddels verschillende varianties in Tuina verzameld en verder uitgewerkt. Meer recent zien we dat Tuina in het westen zijn intrede doet en hier binnen en naast de bestaande gezondheidszorg een eigen plek verwerft.

 

Wat is Tuina

Tuina is zoals hierboven al vermeld een vorm van lichaamsmassage. Maar de lichaamsmassage zoals wij die in het westen hebben ontwikkeld, vanuit het principe van een scheiding van lichaam en geest, verschilt hier sterk van. De chinese visie, die dit onderscheid niet maakt, ziet de mens als geheel. Een energetisch geheel waarbij klachten en of ziektes voortkomen vanuit een onbalans van het energetisch systeem. Vaak veroorzaakt door, zoals men dat noemt, blokkades of stagnaties. Hierdoor kan de Qi (levensenergie) niet vrijelijk stromen en worden b.v. afvalstoffen niet goed afgevoerd waardoor er klachten kunnen ontstaan.

In het westen masseert en manipuleert men meestal de pijnlijke spieren en of gewrichten om zo tot een goed resultaat te komen. Doordat bij Tuina de oorzaak van de klacht niet alleen lokaal wordt gezocht, worden tijdens behandelingen ook vaak de diverse acupunctuurpunten en meridianen die verband houden met de klacht of het ontstaan hiervan meegenomen.

Een tuinabehandeling kan uit veel verschillende massagetechnieken bestaan. De masseur heeft hierdoor de mogelijkheid om een heel gerichte aanpak te kiezen.

We zien Tuina soms ook toegepast als alternatief voor acupunctuur in het geval men te angstig is voor naalden.

In de dagelijkse praktijk worden de massages vaak gegeven in combinatie met b.v. cupping, Gua-sha, moxabehandelingen en voetreflexmassages. Deze combinaties maken het tot een zeer effectieve methode.

Tuina in mijn praktijk

Tuina 0054Als gediplomeerd Tuina Masseur geef ik sinds het najaar 2013 Tuina massages in mijn praktijk.

Vanaf september 2015 ben ik gediplomeerd Tuina Therapeut.

Een massage kan zowel preventief alsook op klachten ingezet worden.

Vanuit mijn kennis van de Chinese voetreflextherapie zie ik veel mogelijkheden om beide methoden te kunnen combineren.

Daarnaast kan b.v. ook Cupping, Gua-Sha of de TDP-lamp gebruikt worden om de effectiviteit van een behandeling te vergroten.

Wat de diverse mogelijkheden zijn, kunnen we vooraf bespreken om zo tot een behandeling te komen die u als prettig ervaart.